Competents/ Gu Gai Gara/ Competentes

para una educación basada en competencias/per una educació basada en competències

Posts Tagged ‘ciencias’

Nos conocemos /Elkar ezagutzen dugu

Posted by pilaretxebarria en 06/09/2013

NOS CONOCEMOSEn el paso de Etapas, de Primaria a Secundaria, siempre hay alumnos y alumnas que provienen de clases o centros diferentes y, aunque no sea así, en esta transición se encuentran en una situación novedosa, con una organización distinta, nuevo profesorado etc. Estamos también en un momento clave del curso, al principio, donde podemos sentar las bases para una buena convivencia y organización.

Para ello se presenta esta secuencia didáctica inicial preparada para 1º ESO, en las  áreas de Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas, pero muchas de las actividades que se plantean puede servir para cualquier otro curso, ya que están pensadas para que el alumnado pueda conocerse mutuamente, cohesionar el grupo clase, organizar el aula en grupos estables, crear un buen clima de aula y establecer procedimientos básicos de trabajo.

Muchas actividades están preparadas para usar la pizarra digital, los ordenadores personales del alumnado y herramientas Web, pero siempre hay posibilidad de realizarlas off line.

Nos conocemos

———————————————————————————————————————-

elkar ezagutzen duguLehen Hezkuntzatik Bigarren hezkuntzara iristerakoan, beti egongo dira klase edo ikastetxe desberdinetatik datozen ikasleak eta, honela ez bada, iragaite honetan guztiak egoera berri batean aurkituko dira, antolakuntza desberdina, irakasle berriak eta abar. Ikasturtearen une garrantzitsu batean gaude, hasieran, bai elkarbizitzan, bai antolakuntzan oinarriak jartzeko une egokia.

Horretarako ikas-sekuentzia bat aurkezten da. DBHko 1.mailan eta NNZZ eta Matematika arloetan garatzeko prestatuta dago, baina planteatzen diren ikas-jarduera gehienak beste kurtsotan egin daitezke, ikasleak elkar ezagutzeko, ikastaldea kohesionatzeko, ikasgela talde finkoetan antolatzeko ikasgelako giro ona sortzeko eta oinarrizko lan-prozedurak jesartzeko pentsatuta daudelako.

Ikas-jarduera ugari arbel digitala, ikasleen ordenagailuak eta web-tresnak erabiltzeko prestatuta daude, baina off line egiteko aukera beti ikusten da.

Elkar ezagutzen dugu

Posted in 3- CM Tratamiento de la información y C Digital, 4- CM Matemática, 5- CM Aprender a apr., 6- CP Autonomia e iniciativa personal, 7- CE Conocimiento e interacción con el mundo físico, 8- CE Social y ciudadana | Etiquetado: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Pizarra digital en ámbito CT

Posted by pilaretxebarria en 25/06/2012

La pizarra digital es,  al fin y al cabo,  simplemente una pizarra, un lugar donde alguien expone y los demás miran. Por eso, cuando se dice que es  “interactiva”, hay que tener  en cuenta que la verdadera interactividad se consigue en el trabajo en grupo y cuando se construye conocimiento entre todos y todas, no cuando alguien, profesorado o estudiantes, explica, expone o hace un ejercicio delante del resto.

La PDI necesita de una reubicación didáctica en el aula, es necesario que, cuando se trabaje con ella, sobre todo el Secundaria, no le asignemos el papel protagonista, sino que la incluyamos siempre dentro de una secuencia de actividades donde adquiera su verdadero sentido, esto es, que  se convierta en un instrumento que facilite la comunicación y la mejor comprensión de conceptos y procesos, que sirva de proyector de producciones y trabajos, de organizador de ideas,  de consultor de información o de ventana al mundo. Solo entonces aprovecharemos su verdadero potencial, si cambiamos la forma de “dar la clase” .  Algunas ideas para el ámbito CT en Secundaria en las siguientes diapositivas.

 

 

Posted in 3- CM Tratamiento de la información y C Digital, 4- CM Matemática, 7- CE Conocimiento e interacción con el mundo físico | Etiquetado: , , , , | Leave a Comment »

Zientzia Arbela: un Sites con recursos de ciencias y matemáticas para la pizarra digital

Posted by pilaretxebarria en 28/04/2012

Zientzia Arbela es un proyecto que iniciamos hace dos  años las asesorías de los Berritzegunes de Euskadi. Nuestro objetivo era, en un principio, ofrecer al profesorado una página de apoyo para nuestras formaciones en el programa Eskola 2.0 que en aquelllos momentos se iniciaba en Secundaria. Con el tiempo, hemos ido incorporando contenidos y  se ha ido convirtiendo en un sitio potente de consulta y en un verdadero proyecto colaborativo entre nosotros  mismos. En Zientzia Arbela podeís  encontrar una colección de  recursos interactivos organizados tema por tema para 1º y 2º de ESO,  orientaciones didácticas, enlaces interesantes, aplicaciones,  dónde encontrar recursos generales en nuestras áreas, programas para hacer actividades propias y propuestas didácticas. La página está en euskera, pero muchos de los enlaces y recursos en castellano.

Zientzia Arbela

———————————————————————————————————————————————————–

Zientzia Arbela orain dela bi urte hasitako proiektua da. Eskola 2.0 programa Bigarren Hezkuntza sartzear zegoen eta ZT eremuko aholkulariok, nork bere Berritzegunean, gure prestakuntzaren euskarri bezala antolatu genuen. Hasiera batean gure helburu nagusia arbela digitalerako baliabideen bilduma eskaintzea zen, baina, denboraren poderioz, gai honekin lotuta zeuden beste atal batzuk gaineratzen joan garenez, oso web-orri potente bihurtu da gure arloetan kontsultak egiteko eta, aldi berean, aholkularien arteko lankidetza proiektu.

 Beraz, nik uste dut hemen zehaztasunez aipatzea merezi duela,  zabalkuntza gehiago emateko asmoarekin. 

 •  Natur Zientziak-DBH1/Natur Zientziak-DBH 2 / Matematika- DBH1/Matematika-DBH2 : Sites-aren atal nagusiak, gai kurrikularretik abiaturik, banan banan, gai bakoitzerako baliabide interaktiboen bilduma aurkituko duzue, eduki komunak barne . Etengabe gaurkotzen ari da.
 • Zer da arbel digitala?:atal honetan arbel digitalean aritzeko ildo orokorrak aipatzen ditugu, baita prestakuntza nondik eskuratu ere
 • Orientabide didaktikoak: Zertarako erabili eta irakasleek egindako eredu batzuk
 • Baliabide orokorrak: arbel digitalaren bidez erabilgarriagoak diren baliabideak gure eremua (animazioak, simulazioak,bideoak…) eta non aurkitu
 • Baliabide matematikoak: matematika arloak bere bereiztasunak dituenez, atal honetan oinarrizko baliabide interaktiboak  aipatzen dira
 • Material propioak sortzeko tresnak: hemen, gure ikas-jarduera propioak egin nahi badugu, hainbat programa eta Web 2.0ko aplikazioak gomendatzen dizkizuegu
 •  Proposamen didaktikoak: atal interesgarriena. Hasi berria dugu, gure asmoa geuk egindako adibide batzuk jartzea da, gehi beste irakasleenak
 • AGREGA:Balibideen biltoki erraldoi honetan euskeraz dauden gure eremuko ikas-sekuentziak biltzen ari gara
 • Estekak: DBH: biltoki orokorren bilduma
 • Estekak: arbel digitala: gauza bera, baina arbel digitalari buruzko web-orriak , urtero ospatzen diren Jardunaldiak ere bai.

Ikasturtea honetan bukatzea espero dugu, ea baliagarria den institutoetan.

Zientzia Arbela: Zientzia eta matematikako ikasgelan arbel digitala erabiltzeko baliabideak eta proposamen didaktikoak

Posted in 3- CM Tratamiento de la información y C Digital, 4- CM Matemática, 7- CE Conocimiento e interacción con el mundo físico | Etiquetado: , , , , , | 1 Comment »

Zientzia digitala / Ciencia digital

Posted by pilaretxebarria en 20/02/2012

Azken hilabete honetan  Eskola 2.0 rekin zerikusirik duen ikastaro bat ematen egon naiz eta hurrengo Sites-ean prestakuntzaren  emaitza eskura duzue . Ondorengo edukiak lan ditugu:

 • Gaitasun digitala(eta beste gaitasunak)  lantzeko eredu metodologiko batetik abiatu gara: atazak
 • Eredu didaktiko batzuk aztertu ditugu
 • Zientzia-baliabide digitalak ikusi ditugu, beti proposamen didaktikoarekin loturik
 • Ikasleei Interneteko bilaketen bidezko ikerketa-jarduera proposatzen ikasi dugu
 • Arbel digitalaren oinarrizko funtzionamendua ezagutu dugu
 • Arbel digitalean klase-saio bat emateko hainbat adibideak lan ditugu: irudiak, testuak, mapak, bideoak eta simulazioak erabiliz
 • Ideiak eta kontzeptuak antolatzeko grafiko batzuk erabili ditugu
 • Gure lanak 2.0ko ekoizpen batzuen bidez adieraztea ikusi dugu: EduGlogag, lan idatziak, diapositibak…
 • Guzti hau eskura izateko Web-orria eraiki dugu Sites aplikazioaren bitartez

 Gaitasun digitala Zientzia arloetan

————————————————————————————————————————–

Este último mes he impartido un curso relacionado con  Eskola 2.0 y en el siguiente Sites  tenéis a vuestra disposición el resultado. Hemos trabajado los siguientes contenidos:

 • Hemos partido de un modelo metodológico para trabajar la competencia digital (y las demás competencias): la tarea
 • Hemos analizado algunos modelos didácticos
 • Hemos visto los recursos digitales en ciencias, siempre ligados a una propuesta didáctica
 • Hemos aprendido a proponer al alumnado actividades de investigación en la Red
 • Hemos conocido el funcionamiento básico de la pizarra digital
 • Hemos trabajado algunos ejemplos para una sesión de clase con pizarra digital usando imágenes, textos, mapas, vídeos y simulaciones
 • Hemos usado algunos organizadores gráficos para ideas y conceptos
 • Hemos visto como realizar trabajos usando algunas aplicaciones 2.0: EduGlogs, trabajos escritos, diapositivas…
 • Hemos construído un sitio Web para tener todo a mano con Sites

 Competencia digital en las áreas de ciencias

Posted in 3- CM Tratamiento de la información y C Digital, 7- CE Conocimiento e interacción con el mundo físico | Etiquetado: , , | Leave a Comment »

Competencia lingüística en áreas científicas

Posted by pilaretxebarria en 13/10/2010

Mejorar la competencia lingüística en sus distintas dimensiones, se ha convertido en un objetivo de todos los planes de mejora de los centros. Debido a ésto, el cómo trabajar la lengua en áreas no lingüísticas es un tema que aparece de forma redundante en todos los discursos.  Bajo el lema  famoso de que “todos somos profesores de lengua” se están recomendando materiales  que se trabajan bajo el concepto mas o menos clásico de  “comentario de texto”, sin más.
Estos recursos no están mal como modelos, pero, en mi opinión, no podemos pensar que con sólo  su análisis  ya estamos haciendo “competencia lingüística”.  No se desarrollan las competencias si las parcelamos de esta forma, sino trabajándolas en su conjunto en todas las áreas, respetando tanto la didáctica de cada una de ellas, como los principios pedagógicos generales.

Las áreas científico tecnológicas ya se presentan de forma demasiado descriptiva en los libros de texto. Leerlos y realizar pequeñas actividades de comprensión o resumen no puede ser la única actividad didáctica lingüística. Es mucho mas eficiente, por ejemplo :

 • leerlos cooperativamente
 • provocar debates sobre temas polémicos de actualidad
 • interpretar y resumir información de otras fuentes mas diversas
 • expresar informaciones de forma gráfica
 • comparar textos científicos y pseudocientíficos
 • producir informes  derivados de proyectos del alumnado
 • realizar comunicaciones científicas en base a  trabajos de investigación hechos en clase
 • argumentar conclusiones extraídas de un experimento o proyecto
 • analizar aspectos sociales relacionados con el desarrollo científico
 • difundir resultados de investigaciones en distintos medios
 • producir relatos científicos
 • dramatizar  distintas posturas o teorías
Un texto puede ser un buen punto de partida, una excusa  para comenzar una investigación, pero es ésta  última la base de las áreas científicas  y no al revés.
El problema es que las evaluaciones externas (PISA, ev. diagnóstica, selectividad…) se basan , la mayoría de las veces, en la interpretación de este tipo de textos. Por lo tanto,  los modelos de Sitios Web tan sugerentes como el  portal Leer.es resultan, en este sentido,  interesantes. En el siguiente enlace hay una recopilación de algunos de ellos:

Recursos para trabajar la  competencia lingüítica en  áreas científicas

Imagen: Nestor Alonso

Posted in 1- CC Lingüística y audiovisual | Etiquetado: , , , | Leave a Comment »

 
A %d blogueros les gusta esto: